M İ Z A N
KURUMUN ADI : ATAKÖY BELEDİYESİ YILI : 2020
AYI : OCAK-HAZİRAN
- Kodu- Hesabın Adı -                             B O R Ç                    A L A C A K                      B.K A L A N I                    A.K A L A N I -

- 100 - Kasa Hesabı -                             19.423,03                  19.423,03                            ---                                      ---  

- 102 - Banka Hesabı -                       1.474.092,43             1.462.831,16                        11.261,27                               ---  

- 103 - Verilen Çekler ve Gönderme

           Emirleri Hes-                         1.462.831,16               1.462.831,16                           ---                                    ---  
 
- 108 - Diğer Hazır Değerler Hesabı         19.423,03                   19.423,03                           ---                                      --- 

- 120 - Gelirlerden Alacaklar Hesabı          10.147,58                    7.617,28                          2.530,30                              --- 

- 121 - Gelirlerden Takipli

           Alacaklar Hesabı                          99.905,69                   2.879,69                        97.025,99                              ---  

- 122 - Gelirlerden Tecilli

           ve Tehirli Alacakla-                         2.051,22                    ---                                 2.051,22                             --- 

- 126 - Verilen Depozito ve

          Teminatlar Hesabı                            1.821,92                    ---                                 1.821,92                            --- 

- 140 - Kişilerden Alacaklar Hesabı                  312,98                    ---                                    312,98                            --- 

- 150 - İlk Madde ve Malzeme Hesabı          18.616,14                   ---                                18.616,14                            --- 

- 160 - İş Avans ve Kredileri Hesabı               3.808,21               3.499,44                               308,77                            --- 

- 162 - Bütçe Dışı Avans ve 

           Krediler Hesabı                                 9.000,00                  ---                                  9.000,00                            --- 

- 165 - Mahsup Dn. Aktarılan

          Avans ve Krediler                               1.000,00                  ---                                  1.000,00                            ---   

- 190 - Devreden Katma Değer

           Vergisi Hesabı -                         12.317.861,94           10.529.733,20                    1.788.128,74                           --- 

- 191 - İndirilecek Katma Değer

           Vergisi Hesabı -                               57.692,60                57.692,60                            ---                                  --- 

- 222 - Gelirlerden Tecilli ve

           Tehirli Alacakla-                                   830,48                    ---                                    830,48                            ---  

- 240 - Mali Kuruluşlara Yatırılan

           Sermayeler H-                                   5.129,00                    ---                                 5.129,00                            --- 

- 250 - Arazi ve Arsalar Hesabı -                     6.975,00                    ---                                 6.975,00                            --- 

- 251 - Yeraltı ve Yerüstü

           Düzenleri Hesabı -                        4.799.364,23                   ---                           4.799.364,23                            --- 

- 252 - Binalar Hesabı -                               132.952,81                   ---                              132.952,81                            ---   

- 253 - Tesis, Makine ve

           Cihazlar Hesabı -                             185.278,52                   ---                              185.278,52                             --- 

- 254 - Taşıtlar Hesabı -                            1.087.207,75                  ---                            1.087.207,75                             --- 

- 255 - Demirbaşlar Hesabı -                        153.257,63                  ---                               153.257,63                             ---  

- 257 - Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)          ---                    615.324,30                              ---                               615.324,30  
 
- 320 - Bütçe Emanetleri Hesabı -                 615.396,34            891.897,28                              ---                               276.500,94  

- 330 - Alınan Depozito ve

          Teminatlar Hesabı                                ---                         3.900,00                             ---                                   3.900,00 

- 333 - Emanetler Hesabı -                            50.047,44               71.106,23                             ---                                 21.058,79

- 360 - Ödenecek Vergi ve 

          Fonlar Hesabı -                                   56.715,49             130.935,52                            ---                                  74.220,03

- 361 - Ödenecek Sosyal

          Güvenlik Kesintileri He-                      207.275,17             247.110,13                            ---                                 39.834,96

- 362 - Fonlar veya Diğer

          Kamu İdareleri Adına                           51.085,39               55.656,84                            ---                                    4.571,45

- 372 - Kıdem Tazminatı

          Karşılığı Hesabı                                        ---                    149.478,96                           ---                                 149.478,96 

- 391 - Hesaplanan Katma

          Değer Vergisi Hesabı                             1.419,62                  1.419,62                          ---                                         ---  

- 400 - Banka Kredileri Hesabı                       154.394,71               584.539,11                         ---                                  430.144,40 

- 472 - Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı          200.000,00              499.501,74                         ---                                  299.501,74  

- 481 - Gider Tahakkukları Hesabı                           ---                    50.000,00                         ---                                    50.000,00 

- 500 - Net Değer/Sermaye Hesabı                  320.905,25           1.761.828,05                         ---                               1.440.922,80  

- 570 - Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları         ---                4.410.565,24                         ---                               4.410.565,24 

- 590 - Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı  752.280,00              752.280,00                        ---                                         --- 

- 600 - Gelirler Hesabı                                           ---                 1.785.066,00                        ---                                1.785.066,00

- 630 - Giderler Hesabı                                 1.298.036,86                  ---                        1.298.036,86                                   --- 

- 800 - Bütçe Gelirleri Hesabı                                 ---                  1.786.835,02                       ---                                 1.786.835,02

- 805 - Gelir Yansıtma Hesabı                         1.786.835,02                 ---                         1.786.835,02                                 ---    

- 830 - Bütçe Giderleri Hesabı                         1.427.955,80                ---                          1.427.955,80                                 ---  

- 835 - Gider Yansıtma Hesabı                             ---                    1.427.955,80                       ---                                 1.427.955,80

- 900 - Gönderilecek Bütçe

          Ödenekleri Hesabı                               4.059.992,00         1.427.955,80                 2.632.036,20                                  --- 

- 901 - Bütçe Ödenekleri Hesabı                            ---                  4.059.992,00                     ---                                    4.059.992,00   
 
- 905 - Ödenekli Giderler Hesabı                     1.427.955,80                ---                         1.427.955,80                                   ---   

- T O P L A M -                                           34.279.278,24         34.279.278,24              16.875.872,43                         16.875.872,43