M İ Z A N
KURUMUN ADI : ATAKÖY BELEDİYESİ YILI : 2020
AYI : OCAK-MAYIS
- Kodu- Hesabın Adı -                             B O R Ç                    A L A C A K                      B.K A L A N I                    A.K A L A N I -

- 100 - Kasa Hesabı -                             15.280,41                  15.280,41                            ---                                      ---  

- 102 - Banka Hesabı -                       1.287.441,38             1.270.115,36                        17.326,02                               ---  

- 103 - Verilen Çekler ve Gönderme

           Emirleri Hes-                         1.301.455,76               1.269.915,36                       31.540,40                               ---  

- 108 - Diğer Hazır Değerler Hesabı         15.280,41                   15.280,41                           ---                                      --- 

- 120 - Gelirlerden Alacaklar Hesabı           9.624,98                    6.868,36                          2.756,62                              --- 

- 121 - Gelirlerden Takipli

           Alacaklar Hesabı                          99.905,69                   1.058,44                        98.847,25                              ---  

- 122 - Gelirlerden Tecilli

           ve Tehirli Alacakla-                         2.051,22                    ---                                 2.051,22                             --- 

- 126 - Verilen Depozito ve

          Teminatlar Hesabı                            1.821,92                    ---                                 1.821,92                            --- 

- 140 - Kişilerden Alacaklar Hesabı                  312,98                    ---                                    312,98                            --- 

- 150 - İlk Madde ve Malzeme Hesabı          18.616,14                   ---                                18.616,14                            --- 

- 160 - İş Avans ve Kredileri Hesabı               3.636,94               3.499,44                               137,50                            --- 

- 162 - Bütçe Dışı Avans ve 

           Krediler Hesabı                                 9.000,00                  ---                                  9.000,00                            --- 

- 165 - Mahsup Dn. Aktarılan

          Avans ve Krediler                               1.000,00                  ---                                  1.000,00                            ---   

- 190 - Devreden Katma Değer

           Vergisi Hesabı -                         10.529.919,17           8.749.710,35                    1.780.208,82                           --- 

- 191 - İndirilecek Katma Değer

           Vergisi Hesabı -                               49.593,36                49.593,36                            ---                                  --- 

- 222 - Gelirlerden Tecilli ve

           Tehirli Alacakla-                                   830,48                    ---                                    830,48                            ---  

- 240 - Mali Kuruluşlara Yatırılan

           Sermayeler H-                                   5.129,00                    ---                                 5.129,00                            --- 

- 250 - Arazi ve Arsalar Hesabı -                     6.975,00                    ---                                 6.975,00                            --- 

- 251 - Yeraltı ve Yerüstü

           Düzenleri Hesabı -                        4.794.149,66                   ---                           4.794.149,66                            --- 

- 252 - Binalar Hesabı -                               132.952,81                   ---                              132.952,81                            ---   

- 253 - Tesis, Makine ve

           Cihazlar Hesabı -                             185.278,52                   ---                              185.278,52                             --- 

- 254 - Taşıtlar Hesabı -                            1.087.207,75                  ---                            1.087.207,75                             --- 

- 255 - Demirbaşlar Hesabı -                        153.257,63                  ---                               153.257,63                             ---  

- 257 - Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)          ---                    615.324,30                              ---                               615.324,30  
 
- 320 - Bütçe Emanetleri Hesabı -                 539.830,33            841.116,85                              ---                               301.286,52  

- 330 - Alınan Depozito ve

          Teminatlar Hesabı                                ---                         3.850,00                             ---                                   3.850,00 

- 333 - Emanetler Hesabı -                            50.047,44               69.111,74                             ---                                 19.064,30   

- 360 - Ödenecek Vergi ve 

          Fonlar Hesabı -                                   36.045,24             118.660,05                            ---                                  82.614,81  

- 361 - Ödenecek Sosyal

          Güvenlik Kesintileri He-                      178.599,08             220.318,60                            ---                                  41.719,52  

- 362 - Fonlar veya Diğer

          Kamu İdareleri Adına                           51.085,39               53.761,74                            ---                                    2.676,35 

- 372 - Kıdem Tazminatı

          Karşılığı Hesabı                                        ---                    149.478,96                           ---                                 149.478,96 

- 391 - Hesaplanan Katma

          Değer Vergisi Hesabı                             1.240,30                  1.240,30                          ---                                         ---  

- 400 - Banka Kredileri Hesabı                       127.872,18               584.539,11                         ---                                  456.666,93 

- 472 - Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı          200.000,00              499.501,74                         ---                                  299.501,74  

- 481 - Gider Tahakkukları Hesabı                           ---                    50.000,00                         ---                                    50.000,00 

- 500 - Net Değer/Sermaye Hesabı                  320.905,25           1.761.828,05                         ---                               1.440.922,80  

- 570 - Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları         ---                4.410.565,24                         ---                               4.410.565,24 

- 590 - Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı  752.280,00              752.280,00                        ---                                         --- 

- 600 - Gelirler Hesabı                                           ---                 1.600.559,20                        ---                                1.600.559,20  

- 630 - Giderler Hesabı                                 1.144.830,95                  ---                        1.144.830,95                                   --- 

- 800 - Bütçe Gelirleri Hesabı                                 ---                  1.600.101,32                       ---                                 1.600.101,32 

- 805 - Gelir Yansıtma Hesabı                         1.600.101,32                 ---                         1.600.101,32                                 ---    

- 830 - Bütçe Giderleri Hesabı                         1.261.629,54                ---                          1.261.629,54                                 ---  

- 835 - Gider Yansıtma Hesabı                             ---                    1.261.629,54                       ---                                 1.261.629,54

- 900 - Gönderilecek Bütçe

          Ödenekleri Hesabı                               4.059.992,00         1.248.973,36                 2.811.018,64                                  --- 

- 901 - Bütçe Ödenekleri Hesabı                            ---                  4.059.992,00                     ---                                    4.059.992,00   
 
- 905 - Ödenekli Giderler Hesabı                     1.248.973,36                ---                         1.248.973,36                                   ---   

- T O P L A M -                                           31.284.153,59         31.284.153,59              16.395.953,53                         16.395.953,53