ATAKÖY BELEDİDYESİ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

Sayı   :2021-2886-01                                                                                                                                     25/05/2021

Konu :Araç ve İş Makinesi Satış

İLAN METNİ

 

 Belediyemize ait aşağıda muhammen bedelleri ve bilgileri yazılı İş makinesi, Kamyon ve otomobil 2886 sayılı yasanın 45. Maddesi uyarınca açık artırma usulü ile satılacaktır.

 

A-İHALE BİLGİLERİ  :

 

İHALE GÜNÜ      :04/06/2021 Cuma

İHALE YERİ          :Ataköy Belediyesi Toplantı Salonu

İHALE SAATİ      

:Otomobil ihale saati       =10:30

 :Kamyon İhale saati        =11:30

 :İş Makinesi İhale saati   =13:00

 

B-İHALEYE ÇIKAN ARAÇLARIN BİLGİLERİ VE  MUHAMMEN BEDELLERİ:

 

1-Plaka 60 TB 038 Renault Laguna RXE 1,6 16 V 2002 Model  Renk Mavi(Kekova)

Yakın Cinsi Benzinli Çekme Belgeli araç genel bakım istiyor.

Muhammen Bedeli                                       =15.000,00TL (On beş bin Türk Lirası)

 

2- Plaka 60 ACH 439 Renk Fıat 50 NC Kamyon 1987 Model Sarı Yakıt Cinsi Dizel

Silindir Hacmi 3456 cm3 Çekme belgeli araç genel bakım istiyor.

Muhammen Bedeli                                       =7.000,00TL (Yedi bin Türk Lirası

 

3- Plakasız (Faturalı) CASE 580 SLE (SE.4T) Kazıcı Yükleyici İş Makinesi Dizel Perkins Motor Tescil evrakı ve plakası yok Fatura ve yetkili organ kararı ile satış yapılacaktır.

İş makinesi genel bakım istiyor

Muhammen bedeli                                        =40.000,00TL

 

*Satılacak araç ve iş makinesi ile evrakları Ataköy Belediyesinde görülebilir.

 

*İhaleye istekli olacaklar aşağıda belirtilen evrakları hazır bulundurmaları gerekmektedir.

 

 • Geçici teminat yatırdığına dair makbuz veya bankalardan alınacak teminat mektubu.
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Sabıka kaydı
 • Yerleşim yeri belgesi (ikamet belgesi)
 • Tüzel kişi müracaatlarında vergi levhası, vergi borcu durumunu bildirir evrak, şirket adına istekli ise katılacak yetkilinin yetki belgesi.

 

 

 

 

Ş A R T N A M E

 

               

 • Belediyemize ait 60 TB 038 plakalı Renault Laguna RXE 1,6 16 V 2002 Model Renk Mavi(Kekova) araç 2886 sayılı kanunun 45. Maddesine göre satılacaktır. Buna ilişkin şartnamedir.

 

İhale Bilgileri:

 

İhale Günü         :04/06/2021 Cuma

İhale Yeri             :Ataköy Belediyesi Toplantı salonu

İhale Saati           :10:30

 

 • Model Marka ve Şu anki Durumu Muhammen Bedeli

 

Renault Laguna RXE 1,6 16 V 2002 Model  Renk Mavi(Kekova)

Araç  Çekme Belgeli olup,  araç genel bakım istiyor.

        Muhammen Bedeli                                               =15.000,00TL (On beş bin Türk Lirası)

 

 • İhaleye Geçici Teminat bedeli olarak belirlenen araç satış bedelinin %3 ü oranındaki tutar veya bu tutara denk gelecek miktardaki süresiz banka teminat mektubu verilecektir.
 • İhaleye istekli olan ve ihaleyi alan şahıs veya tüzel kişiliğin ihaleden vazgeçmesi durumunda yatırmış olduğu teminat belediyemize gelir kaydedilecektir.
 • İhaleyi alan istekli ihale bedelini ihale onayından itibaren 5 (Beş) gün içerisinde belediyemiz veznesine veya Almus ziraat bankasında bulunan hesabımıza yatırması gerekmektedir.
 • Tüm harç ve vergiler ihaleyi alan istekliye aittir.
 • Araç devir işlemi ödeme yapıldıktan sonra yapılacaktır.
 • Belediye encümeni ihale yapıp yapmamaya yetkilidir.
 • Şartnamede bulunmayan hususlarda belediyemiz encümeni karar vermeye yetkilidir.
 • Şartname ve sözleşmenin uygulanmasından doğacak ihtilaflarda idarenin bulunduğu Almus Mahkemeleri yetkilidir.

 

İş bu şartname on maddeden ibarettir.

 

 

Ş A R T N A M E

               

 • Belediyemize ait 60 ACH 439 Fıat 50 NC Kamyon 1987 Model kamyon 2886 sayılı kanunun 45. Maddesine göre satılacaktır. Buna ilişkin şartnamedir.

 

İhale Bilgileri:

 

İhale Günü         :04/06/2021 Cuma

İhale Yeri             :Ataköy Belediyesi Toplantı salonu

İhale Saati           :11:30

 

 • Model Marka ve Şu anki Durumu Muhammen Bedeli

 

 Fıat 50 NC Kamyon 1987 Model Sarı Yakıt Cinsi Dizel

        Silindir Hacmi 3456 cm3

Araç çekme Belgeli olup,  araç genel bakım istiyor.

        Muhammen Bedeli                                               =7.000,00TL (Yedi bin Türk Lirası)

 

 • İhaleye Geçici Teminat bedeli olarak belirlenen araç satış bedelinin %3 ü oranındaki tutar veya bu tutara denk gelecek miktardaki süresiz banka teminat mektubu verilecektir.
 • İhaleye istekli olan ve ihaleyi olan şahıs veya tüzel kişiliğin ihaleden vazgeçmesi durumunda yatırmış olduğu teminat belediyemize gelir kaydedilecektir.
 • İhaleyi alan istekli ihale bedelini ihale onayından itibaren 5 (Beş) gün içerisinde belediyemiz veznesine veya Almus ziraat bankasında bulunan hesabımıza yatırması gerekmektedir.
 • Tüm harç ve vergiler ihaleyi alan istekliye aittir.
 • Araç devir işlemi ödeme yapıldıktan sonra yapılacaktır.
 • Belediye encümeni ihale yapıp yapmamaya yetkilidir.
 • Şartnamede bulunmayan hususlarda belediyemiz encümeni karar vermeye yetkilidir.
 • Şartname ve sözleşmenin uygulanmasından doğacak ihtilaflarda idarenin bulunduğu Almus Mahkemeleri yetkilidir.

 

İş bu şartname on maddeden ibarettir.

 

 

Ş A R T N A M E

               

 • Belediyemize ait Plakasız (Faturalı) CASE 580 SLE (SE.4T) Kazıcı Yükleyici İş Makinesi 2886 sayılı kanunun 45. Maddesine göre satılacaktır. Buna ilişkin şartnamedir.

 

İhale Bilgileri:

 

İhale Günü         :04/06/2021 Cuma

İhale Yeri             :Ataköy Belediyesi Toplantı salonu

İhale Saati           :13:00

 

 • Model Marka ve Şu anki Durumu Muhammen Bedeli

 

1999 model CASE 580 SLE (SE.4T) Kazıcı Yükleyici İş Makinesi 

İş makinesi tescilli değil faturalı genel bakım istiyor

        Muhammen Bedeli                                               =40.000,00TL (Kırk bin Türk Lirası)

 

 • İhaleye Geçici Teminat bedeli olarak belirlenen araç satış bedelinin %3 ü oranındaki tutar veya bu tutara denk gelecek miktardaki süresiz banka teminat mektubu verilecektir.
 • İhaleye istekli olan ve ihaleyi olan şahıs veya tüzel kişiliğin ihaleden vazgeçmesi durumunda yatırmış olduğu teminat belediyemize gelir kaydedilecektir.
 • İhaleyi alan istekli ihale bedelini ihale onayından itibaren 5 (Beş) gün içerisinde belediyemiz veznesine veya Almus ziraat bankasında bulunan hesabımıza yatırması gerekmektedir.
 • Tüm harç ve vergiler ihaleyi alan istekliye aittir.
 • Araç devir işlemi ödeme yapıldıktan sonra yapılacaktır.
 • Belediye encümeni ihale yapıp yapmamaya yetkilidir.
 • Şartnamede bulunmayan hususlarda belediyemiz encümeni karar vermeye yetkilidir.
 • Şartname ve sözleşmenin uygulanmasından doğacak ihtilaflarda idarenin bulunduğu Almus Mahkemeleri yetkilidir.

 

İş bu şartname on maddeden ibarettir.